Kontaktinformasjon

Irene Dalland

E-post: irene@filosofisk-praksis.no

Besøksadresse:
Grønnevollen 7
5016 Bergen

Telefon: 95801885

Pris kr 500 pr time

Dobbelttime: kr 800