Filosofiske konsultasjoner

I filosofisk praksis kan du utforske og drøfte allmenmenneskelige og eksistensielle spørsmål. Du kan oppsøke filosofisk praksis for å få avklart dine verdier og holdninger, eller fordi du står foran et vanskelig valg, eller må lære deg å leve med et moralsk dilemma. Mange kommer fordi de opplever livsvansker i forbindelse med studier, arbeid, samliv eller andre forhold. I filosofisk praksis gis det hjelp til å snakke igjennom, bearbeide og avklare problemer og holdninger. Likeledes legger vi vekt på refleksjon. Våre samtaler er underlagt taushetsplikt.