Filosofiske gruppesamtaler

I tillegg til filosofiske konsultasjoner av enkeltpersoner er filosofiske gruppesamtaler et sentralt område for filosofiske praktikere. 

Sokratisk dialog

Sokratisk dialog er en metode for kritisk og personlig refleksjon i grupper under ledelse av en filosof. Metoden ble utviklet av filosofen Leonard Nelson. Han var inspirert av Kant og Sokrates. Hans mål var å forlate den teoretiske filosofiske sfæren og omsette dette til praksis. Sokratisk dialog er filosofisk praksis for grupper mellom 5 og 12 personer. I en sokratisk dialog utgjør deltakerne et

 

 

undersøkende fellesskap som om å komme frem til en felles forståelse. Utgangspunktet dialogen er et allment spørsmål på formen ”Hva er….? ” Eks. ”Hva er en god samtale? ”Hva er lojalitet? Hva er anerkjennelse? Hva er et etisk dilemma?” Noen har kalt metoden for ”Gjennom disensus til konsensus”, og ”Fra det allmenne, gjennom det konkrete - og tilbake til det allmenne igjen”. Det finnes ingen grense for temaer som kan behandles, men en forutsetning er at en av gruppens deltakere er i stand til å gi et konkret egenerfart eksempel eller historie som omhandler det temaet gruppen velger å ta opp til behandling.
Slike samtaler er velegnet for næringslivet, foreninger, skoler og andre institusjoner som er avhengig av samhandling mellom mennesker for å lykkes.