Praksis

2010 - d.d. Nestleder i Norsk Selskap for Filosofisk Praksis.
2009 - d.d. Deltar som ekstern filosof i en ressursgruppe for Bergensnettverket for kvinner i filosofi.
2009 - d.d Enkeltmannsforetak: Filosofisk praksis. Filosofisk praksis med enkeltpersoner, bedrifter og organisasjoner.
2007 - d.d Assisterende seksjonsleder ved seksjon for stemningslidelser, psykiatrisk divisjon, Haukeland Universitetssykehus.
1984 - 2007 22 års yrkeserfaring som sykepleier innenfor fagfeltet psykiatri, siden 1989 ved seksjon for stemningslidelser, psykiatrisk divisjon, Haukeland Universitetssykehus.

 

Utdanning

2009 - 2010 Godkjent som fasilitator av Sokratiske dialoger.
2007 - 2009 Godkjent som filosofisk praktiker i regi av Norsk Selskap for Filosofisk Praksis (NSFP). (www.nsfp.no) Medlem i Norsk Selskap for Filosofisk Praksis.
2002 - 2006 Cand. philol. med hovedfag i filosofi fra 2006. Hovedoppgavens tittel: Intensjonalitet – Faktisitet – Dasein; En drøfting av subjektivitet og singularitet i Heideggers tidlige filosofi.
2002 Mellomfag i filosofi
2001 Grunnfag i filosofi
1999 Mellomfag i litteraturvitenskap
1987 Grunnfag i litteraturvitenskap
1987 - 1988 Spesialutdanning i psykiatri
1981 - 1984 Sykepleierutdanning